SolrQueryCompletionProxy


Ihre Suchanfrage HBZ-ID = HT008406996

Suchanfrage ändern Drucken Speichern Versenden Exportieren

Katalog (1/1)

¬Een Brief, Gheschreven van een goet Patriot woonachtich tot s'Hartogenbosch, tot antwoort op eenenen brief uyt Hollandt ghesonden, bootschappende die goede tijdingh van het slaen, ende veroveren van die machtighe Spaensche Vloot in Duyns. Door dien Manhaftigen Zee-heldt Marten H. Tromp. Midtsgaders: eenen anderen Brief van een Roomsch-Catholijck Burger van s'Hartogenbosch aen Guilliam Verdussen, Courantier tot Antwerpen, over eenen seeckeren Brief van Londen geschreven, ende in sijn Druckery gedruct, aengaende die vermaerde Zeeslach tusschen den Spaenschen ende Hollandtschen Admirael

Erscheinungsort, Verlag: 's Hartogenbosch, Dockum
Jahr: 1639
Umfang: [8] Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o

 

in die Merkliste

Signatur
Fußnoten
Mediennummer
Zweigstelle
Status QR-Code
1E 793
Zugangsbuch 1943, 973a (23.VI.43 Sammlung Niederländische Flugschriften, Nijhoff) . -
6-00545893-6
Zentralbibliothek / Rara-Magazin
bestellbar (Lesesaal)
QR-Code
QR-Code